โครงการ
โครงการ"สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอทองแสนขัน" โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของผ้าทอทองแสนขัน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของผ้าทอทองแสนขัน และต้องการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียนในโรงเรียนทองแสนขันวิทยา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

นักเรียนโรงเรียนทองแสนขันวิทยาเห็นความสำคัญในเรื่องของผ้าทอทองแสนขัน และมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ