โครงการ
โครงการ"สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอทองแสนขัน" โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การจัดทำหนังสือ และสื่อวิดิทัศน์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำหนังสือ 12 เล่ม และนำไปแจกให้กับสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องสมุด อำเภอ เป้นต้น และเพื่อจัดทำวิดิทัศน์ลงเผยแพร่ใน Youtube และเว็บไซต์ของมูลนิธิของสยามกัมมาจล

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ได้หนังสือทั้งหมด 12 เล่มและวิดิทัศน์

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ