โครงการ
โครงการ"สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอทองแสนขัน" โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การรวบรวม เรียบเรียงข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อนำข้อมูลที่แต่ละสมาชิกได้รับมอบหมายมารวมและเรียบให้ถูกต้อง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลเพียงสำหรับการทำหนังสือ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ