กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จัดตั้งถังขยะตามจุด
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

พวกเราได้วางแผนและพูดคุยกันในชุมนุม ว่าจุดไหนเสี่ยงต่อการทิ้งขยะมากที่สุด

และเพื่อที่จะหาจำนวนจุดเสี่ยงในโรงเรียน ว่ามีกี่จุด แต่ล่ะจุดเราต้องเพิ่มถังขยะในปริมาณเท่าไรถึงจะเพียงพอต่อปริมาณขยะในแต่ล่ะวัน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

-ได้นำถังขยะมาตั้งในจุดเสี่ยงตามที่วางแผนไว้่

-ได้จำนวนจุดเสี่ยงที่ต้องการถังขยะเพิ่ม

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ