เยาวชนจิตอาสาพาน้องยิ้ม (โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จ.เชียงราย)
เยาวชนจิตอาสาพาน้องยิ้ม (โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 4 สรุปผล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

 เมื่อออกค่ายที่โรงเรียนบ้านห้วยมะแกงสำเร็จผลแล้ว ก็นำผลที่ได้มาสรุปว่าการออกค่ายของเรานั้นเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อนำผลที่ได้จากการออกค่ายมาสรุปผล


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

 นักเรียนแกนนำและคุณครูแกนนำสามารถสรุปผลจากการออกค่ายได้ ซึ่งทำเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีโอพรีเซ็น และไทม์ไลน์ เป็นต้น ซึ่งเน้นไปที่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่ต้น

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ