จิตอาสา
จิตอาสา "ชีวภาพ"ดับกลิ่น โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จ.จันทบุรี
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 2 ทำน้ำหมักชีวภาพ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ก่อนหน้าที่เราจะดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมเราได้มีการทำการประชุมถึงการทำน้ำหมัก  เรื่องสูตรการทำน้ำหมัก   โดยในตอนช่วงแรกพวกเราได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆทำให้ได้ข้อสรุปว่าเราจะเลือกจากหนึ่งใน  2  สูตรที่เราได้ทำการศึกษากันมา  โดยสูตรแรกเราเลือกสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพจากหยวกกล้วย  ตามคำแนะนำจากคุณครู อันเร  ไชยเผือก    เพราะคุณครูได้เคยมีการทดลองทำน้ำหมักสูตรนี้มาก่อนแล้ว    และอีกหนึ่งสูตรที่เราได้กำหนดคือการ  ทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือก มะนาว   มะกรูด   สับปะรด  ซึ่งเป็นสูตรที่เจ้าหน้าที่เทศบาลขลุงได้ให้คำเเนะนำมาว่ามีการทดลองใช้ในการลดกลิ่นจาก ท่อ   หรือคลองที่มีกลิ่นเหม็นแล้วใช้ได้ผล  จากการวิเคราะห์ผลของการศึกษาเราจึงได้ข้อสรุปว่าเรานั้นจะใช้สูตรที่ใช้เปลือกมะกรูด   มะนาว   และเปลือกสับปะรด   เพราะว่า หลังการศึกษาผลที่ใช้ได้จริงจากทั้ง  2  สูตรแล้วนั้น   ได้ผลออกมาว่า  สูตรหยวกกล้วยนั้นเป็นสูตรที่เหมาะกับการนำไปใช้ในการเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมากกว่า  จากสรรพคุณที่ได้ถ้าเรานำไปราดห้องน้ำตามวัตถุประสงค์มันอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อันแท้จริงของพวกเราก็ได้   แต่สูตรที่สองที่เรานั้นได้ทำการเลือกไว้นั้นมีสรรพคุณที่ใช้ในการกัดกร่อนคาบสกปรกมากกว่าและยังสามารถนำมาล้างห้องน้ำได้อีกด้วย  รวมไปถึงมีกลิ่นที่ไม่แรงมาก และยังสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายเราจึงได้เลือกสูตรที่ใช้เปลือกมะกรูด มะนาว  และเปลือกสับปะรด  มาใช้ในการทำโครงการ

และหลังจากที่พวกเราได้กำหนดสูตรการใช้นำหมักในการทำโครงการเรียนร้อยแล้วจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคมะกรูด   มะนาว  และเปลือกสับปะรดกับนักเรียน   คุณครู   และผู้ปกครอง   และหลังจากนั้นพวกเราก็ได้ทำการรวบรวมวัตถุดิบที่น้องๆ  ผู้ปกครอง  และคุณครูได้นำมารวมบริจาคไปเก็บไว้ในห้องโครงการของพวกเรา  และในวันต่อมาพวกเราก็ได้ทำการนัดเวลาการทำงานและจากวัตถุดิบี่ที่ได้มานั้นมะกรูด  มะนาว   นั้นยังเป็นลูกมะกรูด มะนาว   เราจึงต้องนัดเวลามาทำการให้เช้าขึ้น  ก่อนการอบรมการทำน้ำหมัก  

หลังจากที่เราได้ทำการเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆจากเทศบาลขลุงที่ให้ความร่วมมือในการทำโครงการได้เข้ามาให้ความรู้ในการทำน้ำหมักชีวะภาพมาตั้งแต่ต้น    และได้เข้ามาร่วมในการทำน้ำหมักชีวะภาพรวมกับเราตลอดการดำเนินการของพวกเรา   และหลังจากนั้นยังมีการติดต่อ ติดตามผลการดำเนินการทำโครงการของพวกเราเป็นระยะๆ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากการขอความร่วมมือจาก  คุณครู    นักเรียน  และผู้ปกครอง   ทำให้เราได้วัตถุดิบที่เพียงพอต่อความต้องการในการทำน้ำหมักชีวะภาพจึงทำให้การดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดี  แม้การที่วัตถุดิบการในการใช้ของพวกเรานั้นจะไม่เหมาะสมกับการดำเนินการทำได้เลย  จึงต้องเกิดการแก้ไขโดยกระบวนการคิดแบบต่างๆ  เราจึงต้องเสียเวลาในการครั้นน้ำมะนาวออกจนการทั่งเหลือแต่เปลือกแล้วนำมาทำน้ำหมักแต่ถึงแม้การทำน้ำหมักจะมีปัญหาไปบ้าง   แต่เราก็ต้องขอขอบคุณ  คุณครูที่ได้บริจาคเปลือกสับปะรดหลังจากการปลอกสับปะรดในการขายภายในร้านค้าโรงเรียน    และน้องๆที่ได้ให้ความร่วมมือในการนำมะกรูด  มะนาว   มาบริจาคให้กับพวกเรา   และที่สำคัญซึ่งเป็นบุคคลที่ขาดไม่ได้เลยคือ  วิทยากรจากเทศบาลขลุง  ซึ่งได้ให้ความกรุณามาให้ความรู้แกพวกเราได้สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ