โครงการ “ส่งขยะกลับคืนบ้าน (ver.ทำดี ไม่อายใคร)” โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
โครงการ “ส่งขยะกลับคืนบ้าน (ver.ทำดี ไม่อายใคร)” โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ปรับตำแหน่งถังขยะและออกแบบถังขยะใหม่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ถังขยะตั้งอยู่ในตำเเหน่งที่ไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ของผู้ทิ้งขยะเเละถังขยะที่มีอยู่นั้นเป็นถังขยะของเทศบาลที่เก่าเเเละไม่น่าสนใจ  พวกเราจึงทำการปรับเปลี่ยนตำเเหน่งเเละออกเเบบถังขยะใหม่ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเเละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้ง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากสรุปผลกิจกรรมมีการประชุมวางแผนกับสมาชิกทั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรมมีการขออนุญาตกับทางวัดเพื่อขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งถังขยะและมีการแบ่งงานให้สมาชิกได้ออกแบบถังขยะใหม่ กิจกรรมที่ได้นี้ได้ใช้ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลจากการทำกิจกรรมนี้พวกเรารู้สึกว่ามีการพัฒนาตนเองด้านการแสดงออกและการสื่อสารระหว่างบุคคล

vขั้นตอนการดำเนินงาน

  - ประชุมแกนนำและสมาชิกจิตอาสาในการลงพื้นที่

  - ลงพื้นที่สำรวจถุงปัญหาขยะ

  - ขออนุญาตปรับตำแหน่งถังขยะ

  - ลงมือปรับตำแหน่งถังขยะ

  - ประชุมสมาชิกเรื่องการออกแบบถังขยะใหม่

  - เลือกแบบถังขยะ

  - จัดหาวัสดุอุปการณ์ในการทำถังขยะใหม่

  - ลงมือทำถังขยะใหม่

  - ประชุมกลุ่มลงมือทำถังขยะ

vปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

  - แบบถังขยะที่ออกแบบมาบางแบบทำยาก

  - การเดินทางไปซื้อวัสดุอุปกรณ์

  - ค้นหาผู้มีฝีมือในการทำถังขยะได้ยาก

vความสำเร็จ

  - ถังขยะเสร็จตามเวลาที่กำหนด

vทักษะที่ได้เรียนรู้

  - การสื่อสารขออนุญาตปรับตำแหน่งถังขยะ

  - การวางแผนการทำงาน

  - การแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล

  - การทำงานเป็นทีม

  - การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ปฏิบัติงาน


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ