โครงการ “ส่งขยะกลับคืนบ้าน (ver.ทำดี ไม่อายใคร)” โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
โครงการ “ส่งขยะกลับคืนบ้าน (ver.ทำดี ไม่อายใคร)” โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
วางถังขยะใหม่และติดป้ายรณรงค์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

พวกเรานักเรียนแกนนำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ตั้งถังขยะว่าเหมาะสมหรือสมควรที่จะตั้งพื้นที่ไหนเมาะสมหรือไม่และจุดสังเกตของผู้ที่ใช้บริการตลาดนัดว่าจุดไหนที่มีความสะดวกแก่การทิ้งขยะมากที่สุดและยังจัดทำป้ายขึ้นมาเพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในการทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อความสะอาดของบริเวณท้องถิ่นนั้น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

หลังจากการที่นักเรียนแกนนำได้ลงพื้นที่ในการตั้งถังขยะแล้วก็พบว่าจำนวนขยะได้มีการลดลงอย่างเห็นได้ชัด กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชน พ่อค้าแม่ค้าเห็นความสำคัญของความสะอาดมากยิ่งขึ้น

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ