โครงการ รณรงค์ เผยแพร่ วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก)
โครงการ รณรงค์ เผยแพร่ วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การจัดทำวิดีทัศน์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เเละผู้ที่สนใจ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเผยเเพร่วัฒนธรรมการแต่งกายในชุดชนเผ่า

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากกิจกรรมที่ 4 การจัดทำวิดีทัศน์ เพื่อเป็นการเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนเเละบุคคลที่สนใจ โดยเผยเเพร่ทาง VCD  Youtube  Facebook  ซึ่งในการทำงานนั้นจะต้องมีความรู้ในการจัดทำวิดีทัศน์เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดเเละต้องมีการศึกษาโปรเเกรมการทำงานของโปรเเกรมที่จะใช้ในการทำวิดีทัศน์ด้วย นอกจากนี้ยังมีการเตรียมบทบรรยายที่จะนำมาประกอบในวิดีทัศน์ปัญหาที่เราพบคือข้อมูลไม่เพียงพอที่จะทำสื่อจึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อนำมารวมกับข้อมูลที่มีอยู่จึงทำให้ทำวิดีทัศน์ได้สำเร็จ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ