โครงการ รณรงค์ เผยแพร่ วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก)
โครงการ รณรงค์ เผยแพร่ วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
แฟชั่นชนเผ่า
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วม สืบสาน เผ่ยแพร่ การแต่งกายชนเผ่า

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากกิจกรรมที่ 3 คือ การเดินเเฟชั่นชนเผ่าเพื่อเป็นการเผยเเพร่วัฒนธรรมการเเต่งการชุดชนเผ่าภายในโรงเรียน จึงทำการวางแผนการจัดกิจกรรมและมีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือกับคุณครูเเละนักเรียนภายในโรงเรียน  เมื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆเรียบร้อยเเล้วจึงเริ่มคิดกำหนดการจัดกิจกรรมพร้อมกับซ้อมการเเสดง  นอกจากนี้ยังมีการคาดเดาปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเเละมีการคิดวางแผนการเเก้ปัญหาล่วงหน้า เเละปัญหาที่พบในกิจกรรมนี้คือ เวลาการซักซ้อมการเเสดงค่อนข้างน้อย เเละนักเรียนที่ทำการเเสดงนั้นมีเวลาว่างไม่ตรงกันจึงทำให้การซักซ้อมล่าช้าเเละแก้ไขปัญหาโดยการซักซ้อมการเเสดงในเวลาหลังเลิกเรียนหรือวันเสาร์ อาทิตย์ จึงมีความสะดวกมากกว่าเพราะโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 55 เป็นโรงเรียนประจำ เมื่อเเก้ไขปัญหาต่างๆได้จึงทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จไปได้เป็นอย่างดี

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ