โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์
โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาในโรงเรียนรับทราบ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาได้รับทราบ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

มีนักเรียนและครูที่ปรึกษาได้รับทราบและให้ความร่วมมือ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ