โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์
โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การลงสำรวจพื้นที่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

การลงพื้นที่เพื่อแบ่งเขตรับผิดชอบให้กับนักเรียนในแต่ละห้อง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล

2.แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละห้อง


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

การแบ่งพื้นที่ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ