โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์
โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การเตรียมการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองในการทำงาน

วัตถุประสงค์ 


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากการทำกิจกรรมทำให้นักเรียนของเรามีจิตสำนึกรักความสะอาด ไม่ทิ้งขยะตามบริเวณต่างๆในบริเวณโรงเรียน และเกิดเป็นวิถีการทำกิจกรรมของแต่ละคนในโรงเรียน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ