โครงการ จิตอาสาพัฒนาโรงอาหารเสริมงามวิทยาคม (โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  จ.ลำปาง )
โครงการ จิตอาสาพัฒนาโรงอาหารเสริมงามวิทยาคม (โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง )
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ล้างโรงอาหารครั้งที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สาเหตุที่เราต้องทำความสะอาดโรงอาหารเพราะโต๊ะรับประทานอาหารและพื้นดรงอาหารสกปรกจากการที่นักเรียนทานอาหารและทำเครื่องดื่มหกเลอะเทอะ เราจึงมีความคิดที่จะแก้ปัญหานี้โดยการล้างโรงอาหารนี้ให้สะอาด

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

โรงอาหารสะอาดขึ้น โต๊ะรับประทานอาหารสะอาด และ เป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารับประทานอาหาร สมาชิกจิตอาสา/แม่ค้า/คุรครูให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดโรงอาหาร

 ปัญหา

- ขาดหน้ากากอนามัย

-ไม่มีไม้กวาดยักไย้

แก้ไข

-ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวแทนไม้กวาดยักไย้แล้วให้นักเรียนชายยืนบนโต๊ะกวาดยักไย้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ