โครงการ จิตอาสาพัฒนาโรงอาหารเสริมงามวิทยาคม (โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  จ.ลำปาง )
โครงการ จิตอาสาพัฒนาโรงอาหารเสริมงามวิทยาคม (โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง )
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ล้างโรงอาหารครั้งที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

             สืบเนื่องมาจากที่ทางเราได้ทำการล้างโรงอาหารครั้งที่ 1 เมื่อเดือนที่ผ่านมา การล้างโรงอาหารในครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำว่าหากเราทุกๆคนไม่ช่วยกันทำความสะอาด ไม่ช่วยกันดูแลรักษาโรงอาหารของเรา เราก็จะต้องมาทำความสะอาดตรงนี้ทุกๆครั้ง ต้องเจอกับปัญหาเดิมๆ ซ้ำๆ อย่างนี้ทุกๆครั้งที่เราที่เรามาใช้บริการที่โรงอาหาร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

-โรงอาหารสะอาด

-มีนักเรียนมาช่วยกันทำความสะอาดมากกว่าทำความสะอาดครั้งที่ 1

-นักเรียนที่มาทำความสะอาดได้รู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน

-เทศบาลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ