กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รศ.สมพงษ์ จิตระดับ ออกตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

รศ.สมพงษ์ จิตระดับ ออกตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้ในชุมชนของฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนรัษฎา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้ในชุมชน

2. เพื่อให้คำนำแนะในการจัดการฐานการเรียนรู้

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ