กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานศิลปะ ดนตรี และภูมิปัญญา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า รองเง็ง ลิเกฮูลู กลองยาว เพลงบอก ภูมิปัญญาไทยด้านนาฎศิลป์ ดนตรี วงโยธวาทิต คอมโบ ดนตรีไทย สตริง โฟล์คซอง นอกจากจะให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย มีความสุขกับการที่ได้ทำกิจกรรมที่ตนชอบ ถนัดและสนใจ ยังส่งผลต่อการฝึกสมาธิ ช่วยเหลือชุมชนในด้านการแสดง อนุรักษ์ศิลปะการแสดงของท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อน 4 มิติในการแสดง

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ