กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมจัดทำแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

         โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้มีการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ครูทุกคนสามารถจัดทำแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงได้ 100 %

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ