กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ดินดีวิถีพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
การใช้เศษใบไม้ กิ่งไม้ มาหมัก ทำเป็ยปุ๋ย แล้วนำไปปลูกพืช ทำให้พืชเติบโตดี ไม่ต้องใส่ปุ๋ย เพราะพืชผักได้สารอาหารที่พืชต้องการ และการดูแลทีดีจากผู้ปลูก พืชจึงเติบโตดี
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ