กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทักษะอาชีพทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
นักเรียน ชั้นม.6 เป็นการศึกษาปีสุดท้าย สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น โรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา และทดลองฝึกอาชึีพด้านการเกษตร ที่สนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตในอนาคต
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ