กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
น้ำส้มควันไม้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
การเผาเศษไม้ เปลือกผล ให้กลาย เป็นถ่าน และได้น้ำส้มควันไม้ มาใช้ในการเกษตร เพื่อเป็น ปุ๋ย ยาไร่แมลง เพลี้ย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ