กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สวนสวยด้วยผักและกิจกรรมขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
เป็นการใช้ผักสวนครัว หรือพืชผักที่เรารับประทานเป็นประจำทุกวันมาจัดสวย ซึ่งได้ทั้งความสวยงามและเป็นอาหารรับประทานด้วย พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายตามแนววิถีพุทธ คือการขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิ ฝึกการหายใจเข้า ออก
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ