กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เส้นทางพริกแกง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

        นักเรียนเรียนชั้น ม.1 ได้เรียนรู้แบบโครงงาน โดยการสำรวจพืชผักในบ้าน แล้วศึกษาสรรพคุณของอาหารว่ามีประโยชน์ด้านการรักษาโรคหรือไม่ อย่างไร จนเกิดเป็นแนวคิด กินอาหารเป็นยา และอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูก ผักสวนครัว รั้วกินได้ จึงเกิดฐานการเรียนรู้ เส้นทางพริกแกงขึ้น คือปลูกสมุนไพรที่ใช้ทำเครื่องแกง ไว้เพื่อบริโภค ไม่ต้องซื้อ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ