กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การปลูกมะนาวในวงบ่อ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

­

มะนาวเป็นพืชที่ได้รับความนิยม และเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการ เนื่องจากชาวไทยนิยมปลูกบริโภคมะนาว มายาวนาน จนกระทั่งปัจจุบัน มะนาว ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้มะนาวใช้ทำอาหารหวานคาว หรือแม้แต่น้ำมะนาว ดื่ม แก้กระหายคลายร้อน นอกจากประเทศไทยแล้ว ตลาดต่างประเทศก็ต้องการมากเช่นกัน แต่ด้วยข้อจำกัดทางการผลิตทำให้มะนาวขาดตลาดในบางช่วง ทำให้ผลผลิตมะนาวราคาสูงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก มีพื้นที่ ดินมีปัญหาเนื่องจากมีดินมีสวนผสมของหินจำนวนมาก ทำให้การเก็บกักน้ำของดินได้ไม่ดี และเมื่อนำดินไปวิเคราะห์พบว่าธาตุอาหารในดินน้อย ไม่สามารถปลูกผักได้ จึงเป็นแนวคิดของการปลูกมะนาวในวงบ่อขึ้นเพื่อต้องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ