กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ห้องเรียน ECC
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

แหล่งเรียนรู้ห้องเรียน ECC เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน การสืบค้น ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ และยังมีกระดานอัจฉริยะใช้แทนการะดานดำ เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพ ลดการใช้ชอล์ก

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ