กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายป่าต้นน้ำ ศิลปะ และธรรมชาติ เพื่อชีวิตที่งามอุดม ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
ค่ายป่าต้นน้ำ ศิลปะ และธรรมชาติ เพื่อชีวิตที่งามอุดม ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

              ค่ายอบรมต้นกล้าศิลปะรักป่าต้นน้ำ  เพื่อปลูกฝังวิธีคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญและความเชื่อมโยงของตนเองที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศ  พร้อมทั้งให้เยาวชนได้เข้าค่ายปฏิบัติการจริงเพื่อได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติ  พร้อมทั้งได้เรียนรู้กระบวนการทางศิลปะเพื่อเป็นสื่อ  ในการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด  อันนำไปสู่การเห็นตัวเองกับธรรมชาติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


ช่วงเวลาและสถานที่ที่จัดกิจกรรม

วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556  ณ  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  อ.เวียงสา  จ.น่าน


กลุ่มเป้าหมาย 

เยาวชนจำนวน  84 คน
1.เด็กและเยาวชนทั้งจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.น่าน
2. เยาวชนเครือข่ายของมูลนิธิสยามกัมมาจล กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ