โครงการจิ๋วมหัศจรรย์ สร้างบ้านในฝัน ชุมชนปลอดขยะ (กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดอนหนอนโจน จ.ร้อยเอ็ด)
โครงการจิ๋วมหัศจรรย์ สร้างบ้านในฝัน ชุมชนปลอดขยะ (กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดอนหนอนโจน จ.ร้อยเอ็ด)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
แกนนำกลุ่มเยาวชนตำบลหนองแคน ได้เข้าร่วม ค่าย "เล่าเรื่องเมืองเรา"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมพลัง เสริมศักยภาพและเสริมทักษะการผลิตสื่อให้กับเยาวชนแกนนาในพื้นที่ เพื่อให้พวกเขาสามารถเล่าเรื่องราวที่เป็นคุณค่าของชุมชน พื้นที่และงานที่ทา สู่กลุ่มคนภายนอกได้รับรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1.พัฒนาเยาวชนแกนนาให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการผลิต สื่อสารคดีสั้น
2. ถ่ายทอดเรื่องราวจากสารคดีสั้น (ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และ ศิลปะ วัฒนธรรม) ให้กับ คนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองและผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับ

­

cr : http://www.scbfoundation.com/

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

แกนนำกลุ่มเยาวชนตำบลหนองแคน ได้เข้าร่วม ค่าย "เล่าเรื่องเมืองเรา"

ที่สนับสนุนให้เยาวชนกลุ่ม young film maker ที่มีความถนัดในการทำสารคดีสั้น แบบมี "ประเด็น"ถ่ายทอดทักษะในการ "เล่าเรื่อง" ผ่าน "เลนส์" ให้กับเพื่อนๆ 

เยาวชนกลุ่มต่างๆ นี้ ล้วนทำงานเพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เช่น ปกป้องชายหาดสมิหลา ประวัติศาสตร์เมืองเก่าสงขลา การจัดการขยะในชุมชนแม่พริก ป่าดอนหนองโจน รักษ์คลองบางสน ฯลฯ
หวังว่าในอีกสองสามเดือนนี้จะได้ดูสารคดีสั้นสัก 13 เรื่องแล้วตั้งวงชวนคิด ประทะสังสรรค์กันถึงประเด็นของชุมชน และการมีส่วนร่วมของพลเมืองเยาวชน
ขอบคุณภาพและบทความจาก..พี่โจ้ Joe Pluemjit

โพสโดย.. ดอน หนองโจน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ