โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง (กลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย จ.เชียงราย)
โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง (กลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย จ.เชียงราย)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เพาะกล้าต้นไม้ป่า
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา 

เนื่องจากกลุ่มเยาวชนเห็นว่าอยากจะขยายพันธุ์ต้นไม้ในป่าชุมชนของตนเองพวกเราจึงได้ไปเก็บเมล็ดต้นไม้ในป่าชุมชนมาเพาะกล้า 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การเพาะเมล็ดจากต้นไม้ป่าด้วยตัวเองและยังได้สร้างความผูกพันธ์กับต้นไม้ที่ตนเองได้ลงมือเพาะ
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
  • วันที่ 7-8 มิ.ย. ที่ผ่านมามีเยาวชนทั้งหมด 10 คน มาช่วยกันผสมดินแยกกล้าต้นไม้ลงในถุงดํา แล้วนําต้นกล้าที่เพาะไว้ก่อนหน้านั้นแล้วที่โตพอที่จะแยกลงถุงได้ แยกลงถุงและนํากลับไปดูแลที่บ้านของแต่ละคน เด็กเยาวชนสนุกสนานและภูมิใจที่ได้เพาะกล้าไว้แล้วต้นกล้าแข็งแรง (ภาพกิจกรรมแยกต้นกกล้าลงถุงดําแยกต้นกล้า)
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ