โครงการป่าสัญจร  รอนแรมในป่าใหญ่ (กลุ่มเยาวชนก่อการดี  จ.เลย)
โครงการป่าสัญจร รอนแรมในป่าใหญ่ (กลุ่มเยาวชนก่อการดี จ.เลย)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมป่าสัญจร 1 ตอน รอนแรมในป่าชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

กิจกรรมป่าสัญจร1 ตอนรอนแรมในป่าชุมชนนี้ เป็นการสำรวจและศึกษาป่าชุมชน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นแกนนำ ได้เข้าใจสภาพพื้นที่โดยการเดินสำรวจพร้อมด้วยผู้รู้สภาพป่าเป็นอย่างดี ผู้ที่เคยเป็นพรานป่า ผู้เคยหาอยู่หากินจากป่า และผู้มีความรู้ด้านหมอยาสมุนไพร เป็นการศึกษาทั้งประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่า และศึกษาสภาพทางกายภาพปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

  • -สำรวจสภาพชุมชน
  • -เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จักใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
  • -ผู้ร่วมกิจกรรมมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าชุมชนก่อการดี
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เยาวชนแกนนำกลุ่มเยาวชนก่อการดีกว่า20 คน ได้จัดกิจกรรมวันที่1 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนที่จะเดินสำรวจได้เข้าไปค้นหาผู้รู้ในชุมชน ที่มีความชำนาญในป่าภูกระแตนี้ มีทั้งหมอยาสมุนไพร ผู้ที่เคยไปเลี้ยงวัวบนภูเขา ผู้เคยหาอยู่หากินมานาน รวม 5 ผู้รู้ และได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม่อำเภอเอราวัณให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย เยาวชนได้เดินสำรวจสภาพพื้นที่ทั่วไป ได้ความรู้ด้านยาสมุนไพรและเห็นพืชสมุนไพรจริงๆ ได้ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่า และได้ไปสัมผัสสถานที่จริง เช่น เดินสวาท เป็นลานหินกว้าง แต่ก่อนเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์และมีสัตว์จำพวกกระต่ายเยอะ แต่ว่าไปครั้งยังไม่เห็นกระต่ายสักตัว อาจจะเป็นว่าเดือนนี้กุมภาพันธ์ใกล้หน้าแล้งแล้ว ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีมากแล้ว สัตว์ป่าอาจจะไปหลบร้อนที่ไหนสักแห่ง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ