โครงการพลิกฟื้นพืชน้ำพลับพลึงธาร คืนคลองบางปรุ (กลุ่มเยาวชนรักษคลองบางปรุ  จ.ระนอง)
โครงการพลิกฟื้นพืชน้ำพลับพลึงธาร คืนคลองบางปรุ (กลุ่มเยาวชนรักษคลองบางปรุ จ.ระนอง)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สานพลังพลิกฟื้นพืชน้ำพลับพลึงธารคืนคอลงบางปรุ
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

กิจกรรม การลงพื้นที่ เก็บขยะ วัดระดับน้ำที่นิ่งและไม่เชี่ยวและสำรวจแหล่งพลับพลึงธารเพื่อหาแหล่งปลูกพลับพลึงธารใหม่

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ