กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพของน้ำก่อนลงมือดำเนินกิจกรรม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพของน้ำก่อนลงมือดำเนินกิจกรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรักษ์วารี ของกลุ่มเยาวชนรักษ์วารี แกนนำเยาวชนได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดคุณภาพนน้ำ เพื่อวัดค่า DO(อ็อกซิเจนในน้ำ) ค่าไนไตรท์ในน้ำ ค่าแคลเซียมในน้ำแล ค่าแอมโมเนียมในน้ำ

วัตถุประสงค์

-เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำ

­

กลุ่มเป้าหมาย

แกนนำกลุ่มรักษ์วารีจำนวน6คน

ขั้นตอนการตวจน้ำ
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ