โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสักปี 2   (กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จ.สระบุรี)
โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสักปี 2 (กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จ.สระบุรี)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ในการเสนอแนวทางในการจัดการน้ำกรณีต่างๆ

 เช่น น้ำเสียจากภาคการเกษตร แก้ไขโดยการ ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพทั้งชนิดน้ำเเละชนิดก้อน  

น้ำเสียจากภาคชุมชน แก้โดยการ ทำตัวให้สะอาดตั้งเเต่หัวจรดเท้า โดยการ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ด้วยการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้เอง ได้แก่  น้ำยาอเนกประสงค์  สบู่ เเชมพู

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ