โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสักปี 2   (กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จ.สระบุรี)
โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสักปี 2 (กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จ.สระบุรี)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมแบ่งปัน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ขยายฐานความรู้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก โดยการจัดทำแหล่งเรียนรู้ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม เพื่อลดสารเคมีที่ปล่อยลงสู่เเม่น้ำป่าสัก

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ