โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สำรวจข้อมูลพฤติกรรมการแยกขยะอย่างต่อเนื่องของสมาชิก 55 ครัวเรือน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา    

     เนื่องจากโครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชนได้สิ้นสุดลงในปีที่ 1 ทางแกนนำเยาวชนจึงอยากทราบว่า สมาชิกตัวอย่าง 55 ครัวเรือน มีการแยกขยะอย่างต่อเนื่องอยู่หรือไม่ จึงมีการทำแบบสำรวจและลงพื้นที่สำรวจ

วัตถุประสงค์

     - เพื่อสร้างพฤติกรรมให้เกิดการแยกขยะอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ปริมาณที่ลดลง

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น

     - หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจ และให้ชาวบ้านร่วมกิจกรรมแยกขยะ จากที่ชาวบ้านส่วนมากไม่เคยแยกขยะ ก็หันมาแยกขยะเพื่อนำไปขาย และสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน อีกทั้งช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     - ชาวบ้านทำความรู้ที่ได้จากการแยกขยะ เพื่อสอนลูก หลาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ