โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
แจกของรางวัลให้กับสมาชิกที่ร่วมโครงการ การแยกขยะดีเด่น
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและเขตป่าชุมชน โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

คนในชุมชนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง และแยกขยะได้ถูกต้องจากการลงมือปฏิบัติ และหลังจากการจัดประชุมมีครัวเรือนที่เข้าร่วมการแยกขยะมากขึ้นจากเดิม ประมาณ 5-6 ครัวเรือนในเวลา 1 เดือน ปริมาณขยะที่ถูกนำไปทิ้งยังบ่อขยะลดน้อยลงและมีการแยกขยะก่อนทิ้ง

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ