โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่ตรวจและให้คะแนนกิจกรรม เก็บ แยก แลก ขาย และ กิจกรรมการแข่งขันครอบครัวดีเด่น
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ลงพื้นที่ตรวจและให้คะแนนในกิจกรรมการแข่งขันครอบครัวแยกขยะดีเด่นและ กิจกรรม เก็บ แยก แลก ขาย ในหมู่บ้านแม่พริกลุ่ม

วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและเขตป่าชุมชนโดยส่งเสริมให้คนในชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

พฤติกรรมของแต่ละครอบครัวในแต่ละหมู่บ้านมีการแยกขยะอยู่เป็นประจำทุกวันตามโครงการจนกลายเป็นนิสัย มีครัวเรือนแยกขยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปริมาณขยะลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ