โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด และทำป้ายรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง ขยะและเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

     เนื่องจากประชาชนในอำเภอแม่พริกขายความรู้เรื่องการแยก และการทิ้งขยะ จึงมรการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้รู้จักวิธีการการแยกขยะที่ถูกต้อง

­

วัตถุประสงค์

     - เพื่อเพื่อให้ประชานชนได้รู้จักการแยกขยะที่ถูกต้อง

­

     

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น

     - ทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับรู้ถึงข่าวสารและข้อมูลเกี่ยววกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

     - ทำให้ชาวบ้านรู้จักวิธิแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน

     - ทำให้ชาวบ้านได้รู้ถึงวิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง และรู้จักนำขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและอาจเป็นรายได้หลักของชุมชน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ