โครงการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไผ่ชุมชน(กลุ่มเยาวชนป่า น้ำ ซำ  จ.ขอนแก่น)
โครงการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไผ่ชุมชน(กลุ่มเยาวชนป่า น้ำ ซำ จ.ขอนแก่น)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จัดค่ายเยาวชน 1 : รุ่นน้องสืบทอดรุ่นพี่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กลุ่มเยาวชนป่า น้ำ ซำ

กลุ่มเยาวชนป่า น้ำ ซำ ที่กำลังทำงานอนุรักษ์ป่าไผ่ภายใต้โครงการศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไผ่ของชุมชน ได้ร่วมกันจัดค่ายเยาวชน 1 วันนำทีมโดยหนึ่ง ต้าร์ ม็อบ และเพื่อนๆดึงเยาวชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนที่เข้าร่วมเข้าใจการทำงานของกลุ่มและรู้ปัญหาการใช้ไผ่อย่างฟุ่มเฟือย และสุดท้ายหวังให้เยาวชนในพื้นที่มาสานต่องานนี้ให้มีความต่อเนื่องต่อไปโดยช่วงเช้าแกนนำกลุ่มได้เล่าถึงบทบาทของกลุ่มเยาวชนว่าได้เข้าไปช่วยดูแลป่าไผ่อย่างไรและได้เล่าประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่นมา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ จากนั้นได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านได้แก พ่อแก้วกับพ่ออุทิศ มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องป่าชุมชน ซึ่งทั้งสองท่านได้พูดให้เห็นของความสำคัญของไผ่ทั้งเป็นทรัพยาการทางอาหารและทำรายได้ให้กับชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านซำผักหนาม บ้านซำผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น

สำหรับช่วงบ่ายจะพาน้องๆไปที่ป่าชุนเพื่อทำข้อมูลไผ่ที่ทางกลุ่มได้ปลูกไว้และให้น้องได้เห็นพื้นที่จริงๆเพื่อให้เข้าใจการทำงานของกลุ่มมากยิ่งขึ้น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ