กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สำรวจและเก็บข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ชื่อกิจกรรม สำรวจและเก็บข้อมูล

เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการต้นกล้าโมเดลได้เดินทางสำรวจป่าเพื่อเก็บข้อมูลโดยกลุ่มแกนนำเยาวชนต้นกล้าโมลเดลโดยได้ผู้ให้ความสนับสนุนจากองค์กรภายซึ่งเป็นผู้รู้ในการพาเดินสำรวจ

วัตถุประสงค์

­

ต้นกล้าโมเดล

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ