โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าไร่)
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าไร่)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การสำรวจและเรียนรู้ป่าชุมชนเขากระต่าย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

Guidelines_NECTEC_Logo.pdf

ความเป็นมา

        กิจกรรม “การเรียนรู้ป่าชุมชนเขากระต่าย” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกระต่ายป่าร่วมฟื้นฟูเขากระต่าย ของกลุ่มเยาวชนกระต่ายป่า แกนนำเยาวชนได้ลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนเขากระต่าย เพื่อศึกษาและเรียนรู้ป่าชุมชนเขากระต่าย โดยได้ปราชญ์ชาวบ้าน พาเดินสำรวจป่าชุมชน เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2557 ที่ผ่านมา ณ.บ้านโพงกระต่าย

 

SCBF

       วัตถุประสงค์

  • เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลป่าชุมชนเขากระต่าย
  • เพื่อให้แกนนำเยาวชนเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องป่าชุมชนและใช้ประโยชน์จากป่า

­

­

­

นาย ณัทธร รักษ์สังข์

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ