กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
บทบาทของเยาวชนในการจัดทำแผนพัฒนาประเทศหมู่บ้านเมืองแก
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ได้ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองแก โดยใข้โมเดลประเทศหมู่บ้านเมืองแก เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ