กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สานสายใยครอบครัวและชุมชน : ค่ายครอบครัวและชุมชน ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากการจัดเวทีระดมปัญหาของชุมชนและสำรวจครัวเรือน จำนวน 50 ครอบครัว พบว่า เด็กเยาวชนติดสุรา จับกลุ่มมั่วสุมตอนกลางคืน ขับรถเสียงดัง ทะเลาะวิวาทกับชุมชนอื่น จึงเห็นควรจัดให้มี "ค่ายครอบครัวชื่นสุข"  เพื่อสานสายใยครอบครัวและชุมชน เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ