กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายอบรมการผลิตสารคดีสั้น "เล่าเรื่องเมืองเรา"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เสริมทักษะการผลิตสารคดีสั้น การทำความเข้าใจคุณค่า ความหมายของพื้นที่และงานที่ตนเองทำ รวมทั้งการทักษะการสื่อสารเรื่องราวและผลงานของตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เสริมทักษะในการคิดและทำความเข้าใจสาระสำคัญของงานที่ตนเองทำได้

2. เสริมทักษะด้านการสื่อสาร

3. เสริมทักษะด้านเทคนิค การถ่ายทำ ตัดต่อ และกระบวนการผลิตสารคดีสั้น

กำหนดการ

วันที่ 26 – 29 มีนาคม 2557

ณ บ้านกานนิสา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ