กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
มหกรรมพลังเยาวชน "พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด ปี 2"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

มหกรรมพลังเยาวชน “พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิดปี 2
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559
ณ ข่วงเมืองน่าน วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

นิทรรศการออนไลน์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ