โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม"โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3" แก่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาใน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ โรงเรียนท้ายหาด โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โรงเรียนถาวรานุกูล และโรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยได้รับความสนใจจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเป็นอย่างมาก

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ