โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้กับน้องๆโรงเรียนท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

            

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทีมพี่เลี้ยงได้เข้าประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีที่3 ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนท้าย จำนวน10คน โดยได้แนะนำโครงการฯ และได้ชี้ให้น้อง ๆ ได้เห็นปัญหาในพื้นที่ที่น้องกำลังเจอ และได้ทิ้งคำถามต่อน้องๆก่อนกลับว่า "กับปัญหาที่น้องๆกำลังเจอกันอยู่ทุกวันนี้ ในฐานะเด็กและเยาวชน เราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง?"

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ