โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว และโรงเรียนหนองโรง จังหวัดเพชรบุรี
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา9.00 น. ทีมพี่เลี้ยง นำโดยคุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าพบนายราเชนทร์ พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์   โครงการฯปีที่ 3 พร้อมบอกเล่าวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างมาก

          หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. ทีมพี่เลี้ยงได้เข้าพบนายสิน พุ่มผะกา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโรง ต.เขากระปุก จ.เพชรบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน20คน ซึ่งมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างมาก

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ