โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมพลังเยาวชน ครั้งที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

         เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทีมพี่เลี้ยงได้ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมของงานมหกรรมพลังเยาวชน ครั้งที่ 2 "ก้าวกล้า...การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองตามร้อยเท้าพ่อ" โดยได้วางแผนกำหนดการตลอดทั้ง 3 วัน คือวันที่ 20-22 มกราคม 2560 และในช่วงบ่ายทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดงานจริง ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เพื่อวางแผนกำหนดโซนในการจัดกิจกรรม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ