โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมวางแผนเตรียมงานมหกรรมพลังเยาวชน ครั้งที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

          วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ถึง 14.00น. ทีมพี่เลี้ยงได้เชิญ ป้าทองคำ(นางทองคำ เจือไทย) และพี่แมว(นางนิภา บัวจันทร์) ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ที่น้องๆทำโครงการเข้าร่วมวางแผนหารือกำหนดการของงานมหกรรมพลังเยาวชน ครั้งที่2 "ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ" ณ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ โครงการอัมพวาชับพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และห้องประชุมกนกรัตน์ รีสอร์ท โดยได้ร่วมหารือถึงกิจกรรมภายในงาน กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม ที่พัก และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของงานต่างๆ โดยงานจะจัดขึ้นวันที่ 20-22 มกราคม 2560

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ