โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปเวทีพัฒนาโครงการเด็กและเยาวชน ปี3 ณ บ้านชมเดือนรีสอร์ท
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านการทำกิจกรรม พี่เลี้ยงต้องโค๊ชโดยไม่มีการชี้นำ พูดคุยและเสริมสร้างความมั่นใจ เริ่มทำจากจุดเล็กๆ และขยายไปสู่ชุมชน สังคม ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อชุมชน 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ